Najczęściej zadawane pytania

Pierwsze co powinienna/eś zrobić – to skompletować dokumenty:

  1. Dowód osobisty lub paszport
  2. Zdjęcie - wyraźne, aktualne i kolorowe o wymiarach 3,5 cm × 4,5 cm
  3. Wniosek o wydanie prawa jazdy – PKK (do otrzymania i wypełniania na miejscu w urzędzie)
  4. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
  5. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli nie ukończyła/eś 18 lat
PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) to elektroniczny dokument, zawierający dane osoby starającej się o uzyskanie uprawnień. Każdy profil ma swój unikalny numer. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy podaje swój numer PKK w ośrodku szkoleniowym, dzięki czemu szkoła automatycznie uzyskuje dane kandydata. Bardzo dokładnie wyjaśnione jest to na rządowej stronie – Uzyskaj prawo jazdy
Udaj się do lekarza uprawnionego do wystawiania badań dla kierowców po orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, dopuszczające do kursu na daną kategorię prawa jazdy.
Kontakt do lekarza współpracującego: XXX-XXX-XXX
Posiadając już Profil Kandydata na Kierowcę możesz udać się do naszego biura, żeby zapisać się na kurs. Możesz również zapisać się telefonicznie lub mailowo (zakładka Kontakt).
W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z naszym biurem telefonicznie pod numerem +48 787 222 001

Tak, kurs możesz rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku.

Tak, do egzaminu możesz przystąpić miesiąc przed osiągnięciem wymaganego wieku.